رفتار های نوزاد

وقتی بچه ای به دنیا میاد، نگرانی های خیلی زیادی در رابطه با نگهداری این بچه در ذهن پدر و مادر شکل میگیرد. در این مقاله به بخشی از این نگرانی ها که بیشتر مورد سوال خانواده هاست پرداخته شده.
لبخند:
در دو ماه بی خوابی های شبانه و آرام کردن های شبانه روزی، گریه های زیادی از نوزاد خود دیده اید. شاید در این مدت لبخندی زودگذر دیده باشید اما این لبخند بلافاصله محو می شود. حالا دیگر نوبت پاداش است. بعد از سن ۲ ماهگی، کودک در پاسخ به شما لبخند می زند. صدا یا چهره شما موجب خنده کودک می شود.
خنده:
اگر گریه های متوالی کودکتان شما را عاصی کرده، صبور باشید. بعد از ۴ ماهگی می توانید منتظر شنیدن صدای دیگری باشید. این صدا شیرین ترین صدایی است که تا به حال شنیده اید.فرزند شما می خندد.جالب ترین قسمت آن است که نوزاد شما به راحتی می خندد. ادا در آوردن،قلقلک دادن و بازی دالی به راحتی موجب خنده کودک شما می شود.

خواب شبانه:
داشتن یک خواب شبانه کامل برای کسانی که تازه پدر و مادر شده اند بسیار دشوار است. انتظار خواب شبانه کامل برای نوزادان، غیرواقع بینانه و برای کودکان مضر است. بعد از سن ۲ تا ۴ ماهگی کودکان می توانند سرتاسر شب را بخوابند.